2012-12-07 - Dovolená na přání

Před časem jsem na scrapbook.cz vyhlásila swap Dovolená na přání. Jeho myšlenkou bylo, že si každý nadiktuje téma, na jaké mu mají být kartičky tvořeny. Tedy já se svou láskou ke Švýcarsku jsem si samozřejmě nechala vyrobit kartičky švýcarské. Každá účastnice swapu tak tvořila pro každou další její jedinečnou originální kartičku. Tedy - každá pro každou ne, protože holky nechtěly dělat moc kartiček, takže jsem rozlosovala dvě skupiny. Jelikož nás byl lichý počet, sama jsem se zařadila do obou skupin, aby to dorovnala, takže jsem kartičky tvořila v plném počtu pro všech šest zbylých účastnic swapu. A zde jsou:

Some time ago I announced ATC swap "Holiday on request". Everybody determined holiday theme for his (her :-) ) cards. So I, with my love in Switzerland, of course wanted swiss cards... I drew lots - two groups with four members. We were only 7 so I was in both groups to fill in number of members. Everybody created 3 cards for other members on their topic. And here are my cards:


A přímo do galerie na scrapbook.cz jsem vložila i fotky kartiček od ostatních účastnic swapu.

In the gallery on scrapbook.cz are cards photos from other swap-members.


Před časem jsem také připravila návod na úpravu fotek pro scrapařky, ve kterém jsem vysvětlovala, jak si připravit fotky, aby bylo možné si je nechat udělat v malých rozměrech. Návod byl určen spíš těm, které už mají základní zkušenost s grafickými programy, ale jelikož se objevilo i pár začátečníků, připravila jsem ještě návod, kde je vše popsáno pěkně krok za krokem.

Some time ago I prepared a instruction to image editing. I explained how to prepare photos to order them in small dimensions. Instruction was intended rather to those who already have basic experience with graphics programs but since there were a few beginners, I have prepared a instruction where everything is described step by step.