2012-12-09 - Figurky z kukuřičného šustí

Minulou neděli jsem vyrobila další dvě figurky z kukuřičného šustí - ženu se džberem a muže se žebříkem.

Last sunday I made two more corn dolls - a woman with a pail and a man with a ladder.


Včera jsme byli v Norimberku. Prošli jsme si město, které je naprosto úchvatné, a samozřejmě také vánoční trhy. Na několika stáních tam prodávali miniatury. Měli jich stovky druhů, přišla jsem si jak Alenka v říši divů. Nicméně tedy ceny nic moc, takže radost jsem si udělala jen jednou věcičko - košíčkem s polínky dřeva...

Yesterday we were in Nuremberg. We walked through the city, which is absolutely amazing, and of course we wisited the Christmas markets. At several stalls they were selling miniatures and they had hundreds of species. However, the prices thus not low so I bought only one thing - a basket with wood...