Žebrák

Hrad Žebrák byl založen na konci 13. století, v době kolem roku 1280. Nechal ho vystavět pravděpodobně Oldřich Zajíc z Valdeka, který pocházel z mocného rodu Buziců. Nazval jej podle blízké tržní vsi při důležité obchodní cestě z Prahy přes Plzeň a Řezno až do Norimberka. Potomci, kterým je založení hradu také někdy připisováno, se už psali s přídomkem ze Žebráka. Z doby založení hradu pochází mohutná, okrouhlá, přes 20 metrů vysoká věž.
Údajně od roku 1334 byl Žebrák hradem královským. Události v příštích letech jsou však pro nás spíše záhadou. Jinde se totiž dozvídáme, že až roku 1336 syn Oldřicha ze Žebráka panství a hrad vyměnil s králem Janem Lucembruským za Budyni s hradem Klapý, který se později nazýval Házmburk - podle něho se pak příslušníci rodu nazývali Zajícové z Házmburka. Jinde se praví, že se královským majetkem stal až roku 1342. Nejslavnější období hradu je zřejmě doba Karla IV. a jeho syna Václava IV. Oba panovníci zde často pobývali a přikládali hradu i značný strategický význam. Král Karel IV. ho často používal jako zastávku při svých cestách do Říše. V roce 1392 zde král Václav IV. potvrdil listinu, kterou bylo povoleno založení Betlémské kaple na Starém městě pražském. Také nechal hrad přestavět a rozšířit. Koncem 14. století, roku 1395 hrad vyhořel. Král Václav IV. zde postrádal bezpečné příležitostné sídlo, takže nečekal na dokončení přestavby Žebráku a jen ve vzdálenosti několika set metrů nechal postavit nový hrad Točník. Žebrák byl však přesto opraven a ještě více než sto let používán.
Husitské války se hradu téměř nedotkly, znamenaly však jeho přechod do rukou zástavních držitelů. Od konce 15. století se zájem majitelů definitivně přesunul na nedaleký pohodlnější Točník a Žebrák počal chátrat.
Požár v roce 1532 byl však Žebráku osudným. Zkázu dovršil nový vlastník, Volf Krajíř z Krajku, který při hledání legendárního pokladu Václava IV. hrad pobořil. Od roku 1558 je hrad uváděn již jako pustý.
Poslední šlechtický majitel objektu Josef Colloredo Mansfeld daroval hrad ve 20. letech 20. století Klubu českých turistů.
Vnitřní hrad byl vybudován na konci křemenného valu. Na západní straně se uprostřed úzkého parkánu nachází zmiňovaná věž s kruhovým rozhledem po okolí. Je zdobená iluzivním kvádrováním a dnes slouží jako rozhledna. Za věží stával na východním konci hradní palác s pecním vytápěním z konce 14. století. Zachovaly se pouze jeho nepatrné zbytky. Na jihozápadní straně jsou zbytky výstavného paláce Václava IV. z konce 14. století. Na jižní straně se nacházelo předhradí ze 16. století. Do dnešní doby se dochovaly jen obě válcové věže, zbytky zdiva jednotlivých hradeb a paláců, zbytky hradní kaple a temné hladomorny.