Skalka (Vlastislav)

Skalka je zřícenina hradu a zámek v obci Vlastislav. Podle ní je také hrad často nazýván Vlastislav. Obec dostala jméno podle knížete Vlastislava, který zde v 9. století vybudoval slovanské hradiště, jehož pozůstatky jsou dodnes patrné severně od vsi Na šancích.
Ačkoli hrad může být starší, první písemná zpráva pochází ze 14. století, kdy je zmiňováno založení hradu. V letech 1357 – 1360 byl majitelem hradu Petr ze Skalky. Hrad byl vybudován na kolmé a velmi špatně přístupné čedičové skále. Na jejím vrcholu stával vlastní hrad, jehož rozloha byla podmíněna využitelnou plochou skály a byl proto velmi malý. Jeho délka nepřesahovala 13 metrů. Dominantou hradu byl bergfrit, který se později začal nazývat Hladomorka. Věž byla postavena z bílého lomového kamene na půdorysu mírného oválu. Byla asi 19 metrů vysoká a vstupovalo se do ní po dřevěném schodišti gotickým portálem ve výšce asi čtyř metrů nad zemí. Vnitřní hrad byl od předhradí oddělen ve skále vylámaným příkopem. Na konci 14. století k hradu patřilo několik vsí v okolí.
Roku 1414 se majitelem hradu stal Hanuš ze Sulevic, jehož potomkům patřil ještě celé další století.
V letech 1514 – 1578 byl hrad Skalka majetkem Jana Kaplíře ze Sulevic a poté jeho syna Zdislava.
Janova vnučka Anna se provdala za Adama Hrzána z Harasova, který poté celé panství rozšířil. Jejich syn však majetek, který získal, prohýřil a propil. V letech 1619 – 1634 čtyřikrát změnil náboženství. Když byl v nouzi a potřeboval peníze pro věřitele, prodal Skalku vlastní manželce Alžbětě. Roku 1628 od Alžběty koupil panství její švagr Ferdinand Hrzán z Harasova. V roce 1639 však Skalku zpustošili Švédové. Hrad již nikdy nebyl obnoven. Na konci 16. století Jan Adam Hrzán z Harasova zahájil stavbu barokního zámku pod hradem. Zdivo zchátralého hradu bylo rozebráno a použito na stavbu zámku. Z hradu zůstala zachována pouze věž.
Roku 2001 se majitelem Skalky stala obec Vlastislav.
Z bývalého hradu se dodnes dochovala pouze 19 metrů vysoká okrouhlá věž Hladomorka. Její suterén kdysi opravdu sloužil jako hladomorna a na vnitřních zdech byly nalezeny nápisy, které napsali vězni na počátku 17. století. Věž láká k návštěvě kontrastem své bílé barvy s černou čedičovou skálou, ale je bohužel nepřístupná. Ačkoli rozhled z jejího vrcholu by byl jistě dominantní, nádherné rozhledy po Českém Středohoří se nabízejí i od jejího úpatí. Částečně dochován zůstal na jižní straně také ve skále vylámaný obranný příkop, který odděloval hrad od předhradí. Z předhradí lze však v současnosti určit pouze místo, kde stávala hradní brána.
Dvoupatrová budova zámku je nápadná pouze svou mohutností. V zámku se nachází expozice o historie obce a Skalky a často se zde konají výstavy. V srpnu se na malém zámeckém nádvoří koná zámecká slavnost. Zámek však často zůstává bez povšimnutí návštěvníků, ačkoli při výstupu ke zřícenině hradu je nutné projít v jeho bezprostřední blízkosti.