Okoř

Okoř je hrad, který byl založen v polovině 14. století při ranně gotické kapli z let 1260 - 1260, která stála v místě dnešní věže, byl vybudován na skalnatém ostrohu na nepravidelném půdorysu, rozděleném na dvě nádvoří.
Dolní nádvoří bylo přístupné branou na severní straně a bylo uzavřeno hradební zdí, na západní straně mohutnou hranolo-vou věží a branou do horního, západního nádvoří se dvěma paláci připojený-mi k hradební zdi na jižní a západní straně.
Ve 2. polovině 15. století byl hrad rozšířen o dolní hrad s hospodářskými budovami. K hornímu hradu byl přistavěn tzv. refektář a sousední věžice se studnou, která byla postavena na zevní straně obvodové zdi jihovýchodního nároží. Kolem roku 1494 byla zvýšena brána do druhého nádvoří o 2. patro, přistavěna ochozová pavlač v nejvyšší části severní obvodové zdi a vybudováno nové opevnění s baštami kolem dolního hradu. Tehdy měl hrad 4 brány.
Po roce 1595 se na hradě prováděly úpravy v renesančním stylu a to jak vnějšků (psaníčkové sgrafito), tak i vnitřků (valené klenby). V 17. století se na hradě prováděly další četné úpravy v barokním stylu. Byl upraven především západní palác a kaple vysvěcená roku 1675. Od konce 18. století je hrad opuštěn. Opravy hradu se začaly provádět roku 1921.
V současnosti je z hradu "vzhledná" zřícenina. Z dolního hradu se zachovaly pouze části zdiva opevnění, první brána a bašty. Z horního hradu v prvním nádvoří věžice se studní a při prvním nádvoří obvodní zdivo tzv. refektáře, přízemí brány do druhého nádvoří a hranolová věž. Z původně pětipatrové věže je dodnes zachována její východní část, zbytek původní kaple s pěti gotickými hrotovými okny z let 1260 - 1270 (3 jsou zazděna a 2 barokně upravena). Z horního nádvoří se dochovaly části obou obdélných dvoupatrových paláců. Z východního paláce zbyla část zdiva a gotický výklenek z doby kolem roku 1355, ze západního paláce, přestavěného v 16. a 17. století, se zachovala část valeně klenutých místností se sdruženými okny a zbytky renesančních detailů včetně psaníčkového sgrafita.