Starý Jičín

Na 496,2 metru vysokém kopci, kde dnes stojí zříceniny hradu Starý Jičín, bylo již v prehistorickém období sídliště. Archeologické nálezy odkalily pozůstky z doby bronzové a laténské. Okolo kopce procházela takzvaná jantarová cesta, tedy spojnice Baltského a Jaderského moře.
Na počátku 13. století byla založena trhová ves Starý Jičín a nad ní byl postaven ranně gotický hrad, jehož úkolem bylo střežit zemskou cestu z Moravy do Polska. Hrad byl tehdy vybudován v jižní části dnešních pozůstatků, kde je dodnes patrná velklá síň, palác na severozápadě a okrouhlá věž v čele jižní strany. Okolo roku 1230 hrad vlastnil Arnold z Hückeswagenu, který snad byl jeho zakladatelem. První písemná zpráva o hradu pochází ze 14. července 1240. Po Arnoldovi vlastnil Starý Jičín jeho syn Frank a po Frankově smrti ho vdova Trojslava prodala okolo roku 1270 svému bratrovi Bludovi z Pňovic.