Malá Skála - Panteon

Na romantické skále, na straně vyčnívající nad údolím Jizery, severozápadně od obce Vranové se nachází zříceniny pozdně gotického hradu Skály, zvaného také Vranov. Hrad Vranov dal pojmenování výraznému pískovcovému hřebenu, postupujícímu k Frýdštejnu. Pod Panteonem v trhlině jižní stěny se nachází geologická zajímavost - "ledovcový mlýn", který vykroužily vířící balvany v soutěsce vodopádu Jizery ve strarších čtvrtohorách. Ke zříceninám hradu se dostaneme úzkou lesní pěšinou pozvolna stoupajícím k vrcholu skály.
Hrad byl postaven kolem roku 1425 Heníkem z Valdštejna. Roku 1820 zde byl majitelem panství F. Zachariášem Römischem upraven romantický skalní Panteon na paměť vynikajících mužů. Pro tzv. Síň hrdinů vytvořil tehdy drážďanský sochař F. Pettrich busty tří císařů - vítězů nad Napoleonem. Z původního plastického i nápisového vybavení jsou však v současnosti jen zbytky.
Römisch zde postavil také letohrádek v podobě kaple a vznikla i skladní vyhlídka.
Po opuštění hradu byla v 16. století postavena v podhradí tvrz. Ta byla v 17. století přestavěna v zámek. Zámek byl stavebně obohacen kolem roku 1700 a roku 1810 byl klasicistně přestavěn. Na počátku 20. století byl secesně upraven. Zámek je obdélný, jednopatrový a účelově využitý.
Město Malá Skála je rodištěm národní umělkyně Jarmily Glazarové (1901 - 1977).