Neuberg - Podhradí

Vesnička Podhradí se nachází 6 kilometrů severozápadně od Aše. Počátkem 13. století se zde usadili páni z Neubergu a na vysokém skalním ostrohu si postavili hrad. Původní románský hrad vznikl v severní části dispozice. První písemná zmínka o tomto hradě však pochází až z roku 1288. Tehdy císař propůjčil hrad v léno pánům z Plavna.
Hrad se do rukou Neubergů brzy vrátil a zůstal v nich až do jejich vymření po meči roku 1395. V průběhu 14. století byla na vyvýšené skále postavena vysoká okrouhlá věž. Tehdy vyženili Podhradí Zedwitzové, kteří ho vlastnili dalších 550 let. V průběhu 14. a 15. století byl hrad opakovaně poškozen, ale vždy byl opraven.
Již v 16. století byl hrad opuštěn. Na přelomu 16. a 17. století nastal požár, který znamenal definitivní konec hradu. Zbytky budov byly zbořeny a byly použity jako stavební materiál. Dominan-tou Podhradí je věž bývalého hradu, která v současnosti dosahuje výšky 21,5 metru a je prakticky tím jediným, co z hradu zůstalo. Věž se tyčí na skále 30 metrů nad silnicí, která dříve bývala cestou do Saska. Obvod věže je okolo 19 metrů a celá věž je až do výšky 6 metrů plně vyzděná.
Během dalších let si zde Zedwitzové postavili další tři panská sídla nazývaná Horní zámek, Nový zámek a Dolní zámek.
Náhradou za hrad vzniknul v jeho severozápadním předpolí renesanční zámek, který se později začal nazývat Horní. Jeho přesná podoba není známá, pravděpodobně byl trojkřídlý. Zámek sloužil k bydlení a při severním okraji areálu stával pivovar. Na přelomu 30. a 40. let 17. století byl poničen Švédy. Podle popisu z roku 1684 byl zámek tvořen dvěma budovami. Pod zámkem byla zahrada a v její dolní části letohrádek. Na konci 17. století byl přestavěn do podoby velké obdélné dvoupatrové budovy. Roku 1750 byly provedeny nevelké stavební úpravy. Po požáru roku 1902 byl zámek opuštěn a postupně se začal měnit ve zříceninu. V současnosti zde lze nalézt pouze trosky obvodových zdí.
Panství bylo v průběhu dlouhých staletí rozděleno mezi několik větví rodu. Příslušníci jedné z nich si vysoko nad severozápadní částí vši postavili nové sídlo, které se později začalo nazývat Nový zámek. Jednalo se o dvoupatrovou budovu průčelím obrácenou k jihu. V 60. letech 20. století byla budova Nového zámku pro naprostou zchátralost zbořena. Tím jediným, co po Novém zámku zbylo, jsou zavalené sklepní prostory.
V polovině 18. století si Zedwitzové po dalším rozdělení panství na terase pod Horním zámkem postavili na zbytcích neznámé stavby nové sídlo nazývané Dolní zámek. Jednalo se o obdélnou patrovou budovu s dřevěným nebo brázděným druhým patrem. V 1. polovině 19. století byla k jejímu východnímu průčelí přistavěna dvě kratší křídla. Ještě v 50. letech 20. století stála budova v poměrně zachovalém stavu. V dalších letech však jeho zkáza postupovala velmi rychle a během několika let se budova změnila k nepoznání. Okolo roku 1965 byla bez jakékoli dokumentace zbořena.
Až do roku 1945 drželi Podhradí Zedwitzové.