Chřenovice

Strážní gotický hrad Chřenovice zřejmě dal na skalnatém ostrohu u soutoku Jestřebice a Sázavy postavit Léva z Janovic roku 1280 či o několik let později. Podle písemností pak na hradě od roku 1289 sídlil.

Léva opustil hrad zřejmě roku 1318 a hrad převzali chřenovičtí rytíři. V polovině 14. století ho vlastnili bratři Bernart a Milota. Snad po jejich smrti se hradu ujali jejich další bratři Ješek a Mikuláš.

Počátkem 15. století hrad vlastnil pražský měšťan Hanuš Otlinger a od něj ho koupil Kunrát Naz. Po jeho smrti roku 1428 hrad získal jeho syn Jindřich, který ho prokazatelně roku 1440 vlastnil. Roku 1474 se jako jeho majitel uvádí Kunrát Naz. Dalšími majiteli hradu byli páni z Říčan a Chřenovice se tak staly součástí ledečského panství. Již koncem 15. století hrad začal pustnout.

V roce 1545 je hrad v písemnostech poprvé uveden jako pustý.

Do hradu se vstupovalo cestou od potoka, která se na vrchu kopce stáčela k jihu, kde překonávala první hluboký a široký příkop, druhý mělčí a užší příkop a po širokém náspu pak pokračovala k bráně. Tou se vstupovalo do malého předhradí a skrz stavení na jeho jižní straně pak do samotného hradu. Hrad byl postaven na půdorysu nepravidelného čtyřúhelníku obehnaného vysokými hradbami s ochozem a cimbuřím. V severozápadním rohu hradního areálu stála mohutná okrouhlá strážní věž, ke které přiléhalo malé stavení. Věž měla průměr asi 4 metry a její zdi byly až 2,5 metru silné. Byla přes 20 metrů vysoká a vstupovalo se do ní z ochozu po pavlači ve výšce asi 12 metrů. Její spodní část sloužila jako hladomorna, v horní části se nacházely dvě místnosti. Na západní straně stál hradní palác, jehož zdi dosahovaly síly až 2 metry. Jižní hradba byla nahrazena dlouhým stavením, které sloužilo především k hospodářským účelům. Na nevelkém nádvoří se nacházela studna.

Do dnešních dob se dochovala především 19 metrů vysoká věž s nově vylámaným vchodem u její paty. Zachovaly se také pozůstatky staveb, hradeb a předhradí. V terénu je dodnes patrný val i příkopy.