Lichnice

Po prohlídce zámku Žleby se naskýtá možnost návštěvy nedaleké, zdaleka viditelné zříceniny hradu Lichnice. Nad obcemi Podhradí a Třemošnice se nacházel hrad. Byl vystavěn ve druhé polovině 13. století na skalnatém ostrohu vybíhajícím z Železných hor, od nichž je oddělen dvojí hlubokou roklí. Původně se jmenoval Lichtenburk, protože zakladatelem byl pravděpodobně Smil, který se píše roku 1251 prvně z Lichtenburka.
Ve 14. století byl hrad přestavěn a v letech 1428 – 29 byl obléhán za husitských válek. Na konci 15. století byl rozšířen. V roce 1610 byl hrad poškozen požárem a opuštěn. Po skončení třicetileté války by z rozkazu Ferdinanda III. pobořen a od té doby ho můžeme vidět jen jako zříceninu, na které byly v roce 1936 provedeny konzervační práce na zdivu.
Vlastní hrad byl trojúhelníkového půdorysu s palácem na jižním konci. V současnosti jsou z něj zachovány pouze zbytky okružní zdi a spodní část mohutné válcové věže v severovýchodním nároží paláce.
Z přestavby z 15. století se dochovala dnešní brána do hradu na východní straně, obytné budovy při severní, západní a jižní okružní zdi a polygonální barbakán (předsunuté opevnění půlkruhového, podkovovitého či polygonálního půdorysu) na východní straně, bránící vstup k hradní bráně. Kolem hradu jsou hluboké příkopy a val.
Pokud vystoupáme k mohutným kamenným zdem této zříceniny, v jejichž stínu již takřka sedm století postává mohutný Žižkův dub, naskytne se nám fascinující pohled nejen na bývalé velké nádvoří hradu, ale zároveň do širokého okolí Železných hor. Jen tady pochopíme, proč zrovna tento kraj inspiroval tolik našich umělců.