Potštejn

Ve východních Čechách jižně od Vamberka se nachází malá obec, která roku 1991 měla pouhých 980 obyvatel. V této nevelké obci se nachází empírový zámek z roku 1749. Strmými a úzkými lesními pěšinami se po vyčerpávající chůzi dostaneme až na kopec tyčící se nad obcí.
V současnosti zde již nenajdeme gotický hrad, který zde byl ve 13. století vystavěn. Roku 1500 byl rozšířen a kolem roku 1500 byl opevněn. V 17. století ho současní majitelé nechali zpustnout.
Dodnes má zřícenina šest hradních bran. Přístupová cesta k hradu nad modřínovou alejí schovává ve svých svazích zbytku druhé hradní brány, od které se spouštěl padací most. Nad ní byla Kalvárie se třemi kříži, sochami a dvěma kapličkami křížové cesty, kde původně byla obranná věž druhé brány. Čtvrtá vstupní brána je zdobena gotickým obloukem. Za Pernštejnů byla doplněná klenákem se zubří hlavou. Byla renovována v roce 1974. Nyní je v jejím přízemí umístěna expozice přibližující návštěvníkům historii hradu. Pátá hradní brána byla restaurována, předpokládá se, že v blízkosti ní byla věž, při jejímž podkopání Karlem IV. zahynul odbojný rytíř Mikuláš z Potštejna. Šestou branou od přístupové cesty od kaple sv. Jana Nepomuckého je vstup na horní nádvoří.
V roce 1754 zde byla zbudována křížová cesta včetně kapliček a Kalvarie. U každého ze čtrnácti zastavení křížové cesty byla postavena kaplička a patnáctou je barokní Boží hrob - kaple z roku 1762 nacházející se v areálu hradu. Boží hrob byl zatím jedinou kapličkou, která byla zrestaurována. Je postavena přes prostranství, které bylo v historických dobách nazýváno dvořiště, naproti kapli sv. Jana Nepomuckého. Vlevo na hradbě je pamětní deska Jiráskova "Pokladu".
Kaple sv. Jana Nepomuckého byla původně kaple Svatých schodů. Byla zbudována roku 1766 na místě původní věže. Její zakladatelkou byla hraběnka Anna Barbora Harbuval de Chamaré, rozená ze Sannigu. V kapli se nachází oltář se sochou patrona kaple - sv. Jana Nepomuckého. Kaple byla restaurována na přelomu let 1993 a 1994. V těchto letech byl hrad po dlouhých dvaceti letech zpřístupněn návštěvníkům.
Sestoupíme-li druhou stranou kopce, dostaneme se do Anenského údolí s veřejným tábořištěm zvaným Vochtánka. Za řekou jsou letní tábory, kudy vede cesta k Modlivému dolu, kde je mohutný kámen s pamětní deskou připomínající působení Českých bratří.