Ostrý

Hrad Ostrý byl postaven na 553 metrů vysokém ostrém a strmém čedičovém skalisku.
Ačkoli jiné hrady na území českých zemí byly založeny v průběhu 13. nebo 14. století, hrad Ostrý byl založen pravděpodobně až ve století patnáctém. U jeho zrodu stáli pravděpodobně páni ze Sulevic, kteří patřili k rytířskému stavu. První písemné zprávy o Ostrém pochází až z roku 1433. V tomto roce je na hradě připomínán Václav Kaplíř ze Sulevic.
Rod Suleviců vlastnil hrad až do roku 1505, kdy ho prodal. V letech 1505 – 1509 byli majiteli Ostrého Albrecht z Kolovrat a Libštejna, Jindřich ze Šlejnic a Jindřich Vemelík z Vrchovišť. Po nich hrad získali páni z Valdštejna. Albrecht z Valdštejna na hradě několik let sídlil, ale jeho bratr Jan již na hradě nepobýval. Po roce 1535 přesídlil do tvrze v Bílém Újezdě a hrad začal rychle pustnout. Ve značně poničeném stavu hrad i s panstvím koupil roku 1565 Jan Černín z Chudenic. Na hradě se ale usídlit nechtěl a proto ho ponechal svému osudu.
Roku 1601 se v písemnostech objevuje zmínka o zpustlém hradě Ostrý.
Roku 1784 na hradě s povolením milešovského hraběte jistý zedník postavil pivní šenk a čepoval zde občerstvení pro návštěvníky. V noci pilně kopal a hledal poklad. Nebyl jediný, kdo se pokusil najít poklad a zbytky hradu tak byly v průběhu 18. století tímto počínáním těžce poškozeny.
Pod horou Ostrý se nachází alej jedlých kaštanů. Hora samotná je částečně porostlá javorem, jeřábem mukem, jilmem a lípou. Na vrchol hory vede modrá turistická stezka, která v horní části kopíruje obvod hory. Cesta zde vede mohutnými suťovými poli, která obývají zmije. Roste zde kosatec bezlistý a lomikámen růžicovitý. Pod vrcholem hory se nachází malá plošina, ze které strmě stoupá cesta vzhůru, místy je doplněna i o schody vytesané ve skále. Z hradu se dodnes dochovaly pouze rozsáhlé zříceniny obvodových zdí a bran, bašt a zdí paláce a dalších budov. Vstup do hradu vede obloukovým podchodem brány, ve které je stále patrný otvor pro závoru. U brány stávala malá vrátnice, ze které dodnes zbylo pouze vybourané okno. Další vchod se nacházel mezi hrubými zdmi a vedl na dlouhé a nízké nádvoří. Od brány se přicházelo na skalní vyvýšeninu, pod kterou se nachází čtyřhranné místo jako věžiště. Napříč vedla cesta k průjezdu, kudy je možné mezi zdmi po schodech sestoupit na nejnižší konec hradu, kde se nacházela nepravidelná věžovitá stavba bez oken se silnými zdmi. Horní hrad byl tvořen na nejvyšším místě skály obdélným zakulaceným kamenným palácem.
Ačkoli v sutinách hradu je poměrně nebezpečno a hrozí uklouznutí a pád z příkré skály, nabízí vrchol Ostrého nádherné výhledy, především na Milešovku a Lovoš.