Krakovec

Na ostrohu nad stejnojmennou obcí nad soutokem Šípského a Krakovského potoka stojí zříceniny hradu Krakovec. Hrad Krakovec byl vystavěn pravděpodobně v letech 1381 - 1383. Krakovec byl postaven na místě staršího dvorce jako rodové sídlo pro předního muže královského dvora, oblíbence Václava IV. a purkrabího hradu Křivoklát, Jíru z Roztok. Tento hrad je znám především jako poslední útočiště Jana Husa před jeho odjezdem do Kostnice roku 1414.
Na konci 15. století byla stavba zanedbána. V 16. století byl hrad renesančně upraven a ještě počátkem 2. poloviny 17. století dále opravován. Roku 1783 byl hrad zapálen bleskem a zůstaly stát jen zdi a některé klenby. Tehdy byl Krakovec definitivně opuštěn a postupně se měnil ve zříceninu. Roku 1855 se zřítil arkýř s presbytářem kaple a zanedlouho také celé východní obytné křídlo hradu. Roku 1913 a 1945 byl hrad opravován.
Hrad byl určen především k obývání. Byl chráněný předhradím s branou a padacím mostem. Hrad měl také mocnou půlválcovou věž ve zdi, která oddělovala předhradí od vlastní obytné části. Vnější opevnění hradu se skládalo z jednoduché hradební zdi, která uzavírala kolem hradu nevelký prostor. Ten byl přístupný brankou z předhradí. Za první branou se nacházelo těsné mezibraní a druhá, vnitřní brána hradu. Ta byla nakoso vklíněná mezi zmíněnou půlválcovou věž a západní obytné křídlo.
Nádvoří vnitřního hradu, tedy vlastní obytné části, bylo ve tvaru téměř pravidelného obdélníku. Bylo uzavřeno ze tří stran obytnými budovami. Z náročných vnitřních prostor byly téměř všechny místnosti přístupné přímo z předhradí širokým schodištěm v západním křídle. Tyto místnosti v suterénu byly zaklenuty žebrovými klenbami, které zůstaly zčásti zachovány. Z některých místností vedla točitá schodiště přímo do horních obytných sálů. V těchto sálech byly převážně trámové stropy spojené do nádvoří okružní pavlačí na kamenných konzolách. Konzoly zůstaly z části zachovány. V 1. patře západního křídla býval hlavní sál (palác) s velkým kamenným krbem. V 1. patře východního nároží jižního křídla stála kaple. Měla presbytář postavený do arkýře, který se zřítil. Loď byla zaklenuta dvěma poli křížových kleneb. Na stěnách byly fresky viditelné ještě roku 1851. Zachovaly se zbytky barevné omítky ve špaletě okna. Podstřešní místnosti byly plochostropé, spojené kamennou pavlačí přímo s patrem velké věže.
Na hradě můžeme obdivovat hradní areálu, temné sklepy, torzo nádherné kaple a mnoho výjimečných architektonických detailů zasazených v překrásné krajině.