Dívčí hrad

Dívčí hrad leží v Jihomoravském kraji, severně od Mikulova a západně od obce Pavlov. Leží asi 1 kilometr severně od nejvyššího Pavlovského vrchu Děvín, který dosahuje výšky 554 metrů.

Hrad je nazýván Maidenburg, Děvičky, Dívčí hrady nebo Dívčí hrad. Jméno získal podle tří skalních útvarů, které připomínají dívky.

V písemnostech je hrad Dewiczky poprvé zmíněn roku 1222. Tehdy byl hrad zeměpanský a jeho prvním purkrabím byl Štěpán z Medlova. Dalším purkrabím byl Lipolt a v letech 1244 – 1247 to byl Crh. V roce 1253 byl hrad zřejmě poničen Kumány a zanikl. K obnově hradu došlo po roce 1285 z popudu Václava II.

Roku 1334 se hrad z královských rukou, tehdy od Jana Lucemburského, dostal do držení Hartneida z Lichtenštejna. Jelikož Lichtenštejnové měli svá obytná sídla, hrad trvale neobývali a ten ztratil svůj význam.

Zřejmě roku 1414 byla na hradě postavena kaple.

Po roce 1514 na hradě pobývali Lichtenštejnové. Ve 30. letech byl hrad opevněn pětibokou patrovou dělovou baštou s břitem, která byla předsunutá před příkop. Postupně byly dostavěny obvodové zdi a horní části obytných budov. Kryštof z Lichtenštejna se přestavbami zadlužil a roku 1560 prodal celé mikulovské panství i s hradem uherskému šlechtici Ladislavu Kerecsenyimu. V roce 1572 se zchátralý hrad dostal do držení Adama z Ditrichštejna. Po něm ho získal jeho syn Zikmund, který přistavěl severovýchodní část hradu a zastavěl nádvoří.

Roku 1645 hrad dobyla, vydrancovala a podpálila švédská vojska a Dívčí hrad začal chátrat. V roce 1683 hrad sloužil jako strážní. Hlídači z hradu sledovali příchod Turků.

V roce 1784 pobýval na hradě strážný, který sledoval a zvonem ohlašoval bouřky nebo požáry.

Hrad zcela zpustl na samém počátku 19. století.

Hrad stál na dvou strmých a ze tří stran nepřístupných skalních blocích.

Do hradu se vstupovalo branou ze západu. Odtud vedla cesta předhradím na východní stranu ke druhé bráně. Za ní se nacházelo větší nádvoří s obytným křídlem na jeho jižní straně. V příčném křídle se nacházel průjezd, kterým se vstupovalo co jihozápadní části hradu. Ta sloužila k obraně hradu. Oproti stovkám jiných středověkých hradů neměl Dívčí hrad žádnou věž. Obrana hradu tedy byla založena na silných a vysokých obvodových zdech.

Z hradu se dodnes dochovaly nepatrné zbytky obvodové zdi předhradí. Ze severovýchodní části hradu pak přetrval hradební zdi obepínající prostor asi 65 metrů dlouhý a 20 metrů široký s pozůstatky zdí uvnitř. Dalším pozůstatkem hradu je předsunutá bašta na jihozápadním skalním ostrohu.