Pustý Hrádek

Pustý Hrádek byl považován za předchůdce hradu Kašperk. Předpokládalo se, že byl postaven již ve 12. nebo 13. století.
Ve skutečnosti však byl postaven v polovině 15. století rodem Švamberků pravděpodobně téměř současně s hradem Kašperk. Druhou možností je, že byl postaven Zdeňkem ze Šternberka, který držel hrad Kašperk v letech 1454 – 1476.
Pustý Hrádek bylo předsunuté pozdně gotické opevněné vlastního hradu. V minulosti zde stávala bašta. Měla za úkol chránit přístupovou cestu ke Kašperku. Především však vykrývala nebezpečný prostor jihovýchodně od hradu. V těchto místech se nacházela vyvýšenina, ze které by případně mohl být hrad ostřelován palnými zbraněmi. Pustý Hrádek se také podílel na ochraně hospodářského zázemí hradu, které bylo umístěno mezi touto baštou a samotným hradem.
Bašta byla postavena na nepravidelném protáhlém půdorysu s břitem směrem k východu. Pravděpodobně se jednalo o dvojpodlažní stavbu, která byla doplněná o polopatro s ochozem pro střelce z ručních zbraní.
Když byl hrad Kašperk roku 1434 obléhán, byl Pustý Hrádek z větší části zničen. V baště vypuknul požár, při kterém dřevěné trámy a podlahy zcela vyhořely a malta, v níž byly trámy uloženy, žárem zrůžověla.
Při návštěvě hradu Kašperk jsou zbytky Pustého Hrádku na protějším kopci velmi dobře vidět.
Dnes jsou již z pustého hrádku jen zříceniny ležící jihovýchodně od Kašperku. Pustý Hrádek se nachází v nadmořské výšce 924 metrů. Na hrad Kašperk vede několik cest. Nejlepší přístup je z parkoviště ve Žlíbku. Odtud vede zelená turistická značka, ze které se na rozcestí uhne na žlutou. Ta vede přes Pustý Hrádek na Kašperk. Zříceniny Pustého Hrádku jsou poměrně snadno přístupné.