Trosky

Zřícenina hradu Trosky, která se nachází 9 km jihovýchodně od Turnova, je nejznámějším symbolem Českého ráje. Název hradu vznikl od pojmenování skalního útvaru, na kterém byl ve druhé polovině 14. století postaven.
Hrad byl založen v letech 1380 - 1390 Čeňkem z Vartenberku jako stavebně typický český hrad. První zmínka o hradu pochází z roku 1396, kdy je Čeněk jmenován s přídomkem "z Trosk".
Fortifikační účel hradu důmyslně využil dvou vedle sebe stojících čedičových skal - vyšší Panna (asi 60 m) a nižší Baba (asi 50 m). Pevnost hradu spočívala v neschůdnosti terénu i v umělých opevněních - trojitém pásu hradeb a systému bran uzavírajících přístup do vnitřních prostor hradu.
Dispozice hradu byla protáhlá, přizpůsobena terénu. Na obou skalách byly vybudovány hranolové věže. V sedle mezi nimi stál na východní straně palác chráněný hradbou a strmými svahy vyvýšeného místa skalního bradla. Největší ochranu skýtala věž na Panně, do níž byl vstup pouze z nejvyššího patra paláce přiléhajícího k patě skaliska. Na Babě stálo věžovité stavení, k němuž byl přístup jen dřevěnými schody z hradby. Na západní straně sedla se nacházelo nádvoří. Na severní straně na úpatí skal bylo předhradí. Hrad tvořil kompaktní, ale vertikálně velmi členitý celek.
Z finančních důvodů po smrti stavebníka musel Čeněk z Vartenberku postoupit své nové sídlo Václavu IV., který jej věnoval před rokem 1399 Otovi z Bergova. Po jeho synovi Otovi mladším a vnukovi Janovi se v držení hradu vystřídali páni z Házmburka (1455 - 1497), Šelmberkové (do roku 1524), Biberštejnové (do roku 1551), Lobkovicové (do roku 1559) a Jindřich ze Smiřic, který Trosky připojil k panství Hrubá Skála. Od 16. století byl hrad opuštěn a sto let nato už byl skutečnou troskou.
Od druhé poloviny 15. století nebyl hrad trvalým sídlem vrchnosti, ale vojenský význam si udržel až do třicetileté války. Dobývání Trosek husity není bezpečně prokázáno, rozhodně je však nedobyli. V roce 1440 byly Trosky neúspěšně obléhány vojsky východočeského a boleslavského landfrídu, v roce 1469 byly dobyty králem Jiřím Poděbradským. Za třicetileté války o hrad bojovali střídavě Švédové a císařští v letech 1639, 1640, 1642 a 1648, kdy císařské vojsko po vypuzení Švédů hrad vypálilo.
Nové slávy se Trosky dočkaly až s příchodem romantismu na začátku 19. století, kdy se staly vyhledávaným cílem cest vlastenců, básníků, milovníků české minulosti a především malířů. Dodnes zůstaly nejznámějším a nejnavštěvovanějším symbolem Českého ráje.