2013-09-02 - Orlické hory

Včera jsem měla práci, takže volného času zbylo jen trochu na jednu bleskovou stránku - "Orlické hory". Bílý podklad, fotky do čtverce, vzorovaný papír, troška zdobení a nadpis z drátku, na který jsem taky vyrobila návod, pokud byste to chtěli zkusit... ;-)

Yesterday I had to work so I had time only for quick layout - "Orlické hory" ("Eagle Mountain"). White card, photos cut into squares, patterned paper, a little decorating and title from the wire - I also produced a tutorial, if you would like to try it... ;-)