2013-06-23 - Větroň Blaník

Rozhodla jsem se nejprve zpracovat fotky, kde jsou jednoznačně dané barvy, protože kombinování barev papírů, pokud jsou fotky rozmanité a na každé jsou jiné barvy, mi moc nejde. Minulou neděli jsem tedy vytvořila stránku do alba nazvanou "Větroň Blaník". Fotky jsou z roku 2007, kdy přítel dostal jako dárek zážitkový let. Od té doby už letěl (i ve smyslu pilotoval) několikrát...

At first I decided process the photos which has simply colors, because I'm not good at combination of colors if photos are each in different color. So last Sunday I created a layout named "Větroň Blaník" ("Blanik glider"). Photos are from 2007 when my boyfriend got it as a gift. Since then he flew (also in the sense piloted) several times...


Základ je bílá čtvrtka, tvoří se mi na ní nejlépe, protože mi právě usnadňuje to kombinování barev, které mi moc nejde. Hlavní papír jsem zvolila zelený, protože zelená převažuje na fotkách. Jen jsem vybrala trochu jiný odstín, aby fotky nesplývaly s podkladem. Ozdoby jsem ladila do zbylých barev, tedy do barev letadla, které bylo stříbrno-červené, takže dekorace jsem zvolila bílo-červené. Ozdobnými nůžkami jsem ustřihla červené bordury, okolo větší fotky vyrobila kolečko z knoflíků a okolo menší fotky kolečko z rokajlů. Nápis a výseky jsou od Kety.

The base is white cardstock which is my best, because it makes me easier to combine colors. I chose the main paper green because green is main color on photos. I just chose a slightly different tint to separated the photos from the substrate. Ornaments I tuned into the remaining colors, the plane colors that was silver and red, so decorations are white and red. I cut the red stripes by decorative scissors, I made buttons wheel around bigger photo and beads weel around smaller photo. Title and arrow-cuts are from Keta.