2013-07-10 - Kelly boháč

Po dlouhé době jsem nedělní dopoledne prospala a vstávala jsem asi v půl jedenácté. Dřív jsem to dělávala běžně, protože jsem chodila spát třeba ve dvě v noci, ale tentokrát byl důvodem sobotní výlet do Frankfurtu a Porýní - mimochodem úžasný.

After a long time I slept during whole sunday morning and I got up about half past ten. Previously I used to do it often because I went to sleep at two in the morning, but this time the reason was saturday's trip to Frankfurt and Rhine Valley - amazing by the way.


Během neděle jsem vytvořila Kellyho další stránku, na které tentokrát připomíná strýčka Skrblíka... :-D Přiznávám se, že jsem opět neměla žádný nápad, tak jsem si vzala na pomoc tuto stránku:

On Sunday I made the next layout of Kelly. Here he reminds me Uncle Scrooge... :-D Once again I had no idea and so used this layout as sketch:


Jako základ jsem opět použila bílou čtvrtku. Pak jsem vybrala tři vzorované papíry, které ladí ke stokorunám. Ketina písmenka jsem nabarvila na černo a uzavřela je do samolepicích závorek - ty jsou ze sady písmenek, která jsem si koupila v úplných začátcích a jsou prakticky nepoužitelná, protože se z nich nedá sestavit jediné slovo. Na zdobení jsem pak použila už jen vrstvené kytičky, které jsem si poskládala, a na několika místech jsem vyšila křížky. Pro zájemce ještě doplním odkaz na další fotky Kellyho stránky.

As a base I used a white card. Then I chose three patterned papers that match the bills. I colored letters by Keta into black and entered them into the self-adhesive brackets - they are from a set of letters I bought at the my scrap-beginning and are practically useless because is impossible to put them together into a word. I used flowers and sewing as decoration. For those who are interested I have a link to more photos of Kelly's layout.