2013-01-25 - Four Corners

Moje druhá nedělní stránka dodělaná však teprve včera večer - stránka "Four Corners" s fotkami z roku 2008 pořízenými na čtyřmezí amerických států Colorado, Nové Mexiko, Arizona a Utah.

Yesterday I finished my second layout from sundayt. It is layout "Four Corners" with photos from 2008 from state border of Colorado, New Mexico, Arizona and Utah.


Moc jsem toho nepoužila - bílý základ stránky, vzorované cik-cak nastříhané papíry, dvě fotky, šicí stroj, nadpis, gelovka, razítko a tři hřebíčky...

I used only a few things - white base, zig-zag cuted papers, two photos, sewing machine, title, gel pen, stamp and three brads.


Krásný víkend všem!

Have a great weekend!