2013-02-18 - Route 66

Minulou neděli Aktijka uveřejnila další "sketch s Unkou". Když se pro něco nadchnu, většinou to chci udělat hned, ale jelikož teď v týdnu jsme si byli zalyžovat ve Švýcarsku, objevila jsem nový sketch až po návratu. V sobotu jsem si nejdříve vytvořila dvě jiné stránky a až pak jsem si vzpomněla na Unčin sketch. Tou dobou už jsem měla scrap-věci zase pěkně uklizené, ale stálo mi to za to, abych je znovu vyndala a stránku podle sketche si udělala.

Last Sunday Aktijka published another "sketch with Unka". We were skiing in Switzerland this week so I discovered a new sketch after return. On Saturday I first created two other layouts and then I remembered Unka's sketch. I had a scrap-things turn in boxes but I pulled it to once again out and created the layout.


V poslední době mám nějaké geometrické období nebo co :-), takže sketch mi teď náramně zapadnul do "nálady". Podkladem stránky "Route 66" je zelená čtvrtka, na ní craft čtvrtka a pak už jen čtverečky opatinované razítkovací barvou. Čtverečky jsou ze vzorovaných papírů, z visačky i z fotek. Sketch mě navedl i k použití journalingu, který na stránky obvykle nedávám. A pak už jen kulatá visačka, nadpis z krásných písmenek HIP od Basic Grey a bylo hotovo.

I have some geometric period or what :-) so this sketch was made for me. The basis of layout "Route 66" is a green cardstock, on it craft cardstock and then just patinated squares. The squares are from patterned papers, tags and from photos. Sketch guided me also to use journaling - I usually do not write journal. And then just round tag, title of the beautiful HIP letters from Basic Grey and it was done.