2013-12-31 - Vánoce a Helmut

Okolo Vánoc jsem se věnovala jinému tvoření, takže ke scrapu jsem po nějaké době zasedla až v sobotu. Vytvořila jsem dvě nové stránky do alba. Jako první stránku "Vánoce", na kterou jsem použila jen bílou čtvrtku, čtverečky z bílé čtvrtky a vzorovaných papírů Forever Friends, dva obrázky ze stejné sady, papírový kroucený provázek od Tima Holtze a výseky a písmenka od Kety.

Before and during christmas I made another crafting and scrap after some time on saturday. I created two new layouts. The first was layout "Vánoce" ("Christmas"). I used only the white cardstock, squares of white cardstock and patterned papers Forever Friends, two images of the same set, paper twine by Tim Holtz and cutouts and letters by Keta.


Druhou byla stránka "Helmut" s fotkou mojí Felicie, kterou jsem v roce 2003 dostala od rodičů, shodou okolností k svátku. Bylo to zlaté autíčko, spolehlivé, pro mě pohodlné, akorát tak velké, dobře se s ním jezdilo... Vyrobené v roce 1995 na export a až do roku 2003 jezdilo v Německu, takže přítel mu pak dal příznačné německé jméno. Roku 2011 jsem se s ním s těžkým srdcem rozloučila, ale ještě dnes, když občas řídím něco jiného než našeho "Tygra", si na něj ráda vzpomenu. Věnovala jsem mu tedy stránku v albu - základem je modrá čtvrtka, na které je nalepená bílá čtvrtka s vyřezanými obdélníky a nadpisem, která je podlepená vzorovanými papíry.

The second was layout "Helmut" with a photo of my Škoda Felicia, which I got in 2003 from parents. It was a perfect car, reliable, comfortable for me, just as large, as I needed and good for driving... It was made in 1995 for export and until 2003 was driven in Germany so my boyfriend gave him a typical male German name. I sold him in 2011 with a "heavy heart" but I still think about him. So I gave him a space in my album - the base of the layout is blue cardstock and white cardstock with cutted rectangles and title. Between blue and white cardstocks are some patterned papers


Inspirací pro stránku "Helmut" mi byla tato krásná stránka:

This layout was my inspiration for layout "Helmut":