2013-04-13 - Aspen

V poslední době mám vážně skluz. Minulý víkend byl spíš pracovní, ale i tak jsem stihla dvě stránky - tu první jsem vám už ukázala, tou druhou je stránka "Aspen".

Still I'm late. I worked last weekend but I created two layouts - you have seen the first one already and the second one is "Aspen".


Použila jsem na ní čtvrtku z mé oblíbené kolekce Snowfall od Bo Bunny. Většina zdobení je z téže kolekce, dále jsem využila malou papírovou dortovou krajku, výseky lyží a holí z kolekce Frosty Memories od Tattered Angels, výsek vloček, jehož negativ jsem použila jako šablonu, dřevěnou vločku, dřevěná písmenka, pergamenový papír s datem a hřebíčky.

I used cardstock from my favorite collection Snowfall by Bo Bunny. Most of the decoration is from the same collection and then I used a small paper cake lace, skis and poles cutouts from Frosty Memories collection by Tattered Angels, flakes cutout (negative I used as a template), wooden snowflake and letters, parchment paper with the date and brads.