2013-06-28 - Kronika cestování IV.

V neděli jsem byla trochu méně aktivní, než v sobotu :-). Začala jsem čtvrtou stránkou do Kroniky cestování. Na stránku jsem umístila jen tři dovolené, vždy jednu do jednoho "řádku".

On sunday I was a little less active than on saturday :-). I started with the fourth page for the "Chronicle of travelling". I put only three holidays on this page, always one holiday to one "line".


Na první okýnko jsem použila zbytky craft-čtvrtek a papírů od Fancy Pants, ze kterých jsem vyrobila "kolečkové nápisy". Šipka je samolepka z kolece Urban Traveler od Simple Stories. Fotku jsem použila 10×15 a rozstříhla jsem jí napůl - tenhle efekt se mi líbí.

I used remains of craft-cardstock and papers from Fancy Pants for the first pocket. I created a "circle labels". The arrow is sticker from Urban Traveler collection by Simple Stories. I used 10×15 photo and cut it in half - I like this effect.


V druhém "řádku" jsem použila fotky z Ibizy. Na "nefotkovou" kartičku jsem využila zbytek papíru z kolekce Hampstead od Papermanie. Papír byl hodně vzorovaný, takže kromě štítků jsem ho už nijak nezdobila.

I used photos from Ibiza in the second "line". I used the rest of the paper from Hampstead collection by Papermania for the "no-photo" card. The paper was quite patterned so I used only labels.


Poslední byly fotky z Tuniska. Základem doplňkové kartičky je zbytek papíru z kolekce Birdsong od Papermanie. Z craft-čtvrtky jsem vyrobila borduru a ze zbytku papíru od Fancy Pants štítek. Dominantu tvoří foťáček - samolepka z kolekce Urban Traveler od Simple Stories.

Latest photos are from Tunisia. The basis of additional card is the rest of the paper from the Birdsong collection by Papermania. I made a border from rest of craft-cardstock and used rest of paper by Fancy Pants for label. The main motive is camera - sticker from Urban Traveler collection by Simple Stories.