2013-05-15 - Černí s vnučkou Květou

Mojí druhou sobotní stránkou do alba byla stránka nazvaná "Černí s vnučkou Květou". Na fotografii je moje babička Květa (nar. 1926) se svou babičkou a dědou, tedy mojí praprababičkou a mým prapradědečkem. Fotografie byla pořízena někdy v první polovině 30. let 20. století, přesně to odhadnout nedokážu... Zde použitá fotka je samozřejmě kopie, originál je uložen na bezpečném místě :-), výhodou této kopie je, že fotka je oproti originálu zvětšená.

My second saturdays layout was "Černí s vnučkou Květou" ("Černý family with granddaughter Květa"). The photo is of my grandmother Květa (b. 1926) with her grandmother and grandfather, that means my great-great-grandmother and my great-great-grandfather. The photo was taken in the first half of the 30th of 20th century. Of course it is only copy and big advantage is that the photo is enlarged compared to the original.


Stránku jsem chtěla udělat jednodušší a trochu vintage, takže jsem použila craft čtvrtku, na kterou jsem nacákala gesso a zatímco schnulo, připravila jsem si zbytek. Fotku jsem podlepila craft čtvrtkou, které jsem hrotem nůžek poničila okraje. Připravila jsem si pruh vzorovaného papíru a z jeho zbytku jsem si vystříhala květy - budoucí ozdoby. Pak jsem si připravila dva "štítky" - jeden na ozdobu a druhý s nadpisem. Když gesso zaschlo, vše jsem nalepila na své místo a na závěr použila šicí stroj.

I wanted to create clear vintage layout so I used the craft cardstock which I splashed with gesso. While drying I prepared the rest. I put photo on another craft cardstock with damaged edges. I prepared a strip of patterned paper and from the rest I cut flowers - the future ornaments. Then I prepared two "tags" - one for decoration and one with a title. I put everything into layout when the gesso dried and finally used a sewing machine.