2013-10-14 - ZOO Praha

Další sobotní stránka se jmenuje "ZOO Praha". Měla jsem připravené tři fotky z návštěvy pavilonu slonů, ale nakonec jsem použila jen jednu. Podložila jsem jí pruhy papírů ze sady Country Boutique od Fancy Pants. Celé jsem to nalepila na bílou čtvrtku a orámovala washi páskou, která pojem "chevron" dotáhla k dokonalosti. Prakticky nijak jsem nezdobila a nadpis jsem tentokrát napsala ručně.

Second saturday's layout is "ZOO Praha". I had prepared three photos from a visit to the elephant house but finally I used only one. I put it on strips of paper from a Country Boutique set by Fancy Pants. Then I stuck it to the white card and framed with washi tape that the term "chevron" made ​​even more perfect. Practically I didn't decorate and a title I wrote by hand.