Metody operačního výzkumu

1.P - 2005-02-22Modely operačního výzkumu a nelineární programování
2.C - 2005-02-22Vektory, báze
3.P - 2005-03-01Lineární optimalizační model
4.C - 2005-03-01Konstrukce a vlastnosti lineárního modelu, grafické řešení
5.P - 2005-03-08Simplexový algoritmus
6.C - 2005-03-08Simplexový algoritmus
7.P - 2005-03-22Analýza výsledků lineárního optimalizačního modelu
8.C - 2005-03-22Rozbor a analýza výsledků lineárního modelu
9.P - 2005-03-29Teorie duality
10.C - 2005-03-29Duální simplexový algoritmus
11.P - 2005-04-05Obecné optimalizační modely
12.C - 2005-04-05Kvadratické programování
13.P - 2005-04-12Distribuční a dopravní modely
14.C - 2005-04-12Optimalizace jednostupňového dopravního systému
15.P - 2005-04-19Dopravní úloha - postup řešení a analýza výsledků
16.C - 2005-04-19Optimalizace jednostupňového dopravního systému
17.P - 2005-04-26Vícekriteriální optimalizační modely
18.C - 2005-04-26Model vícekriteriální optimalizace
19.C - 2005-05-03Vícekriteriální analýza variant
20.P - 2005-05-10Teorie rozhodování
21.C - 2005-05-10Rozhodovací modely
22.P - 2005-05-17Teorie her
23.C - 2006-02-21Základní pojmy,m atice, lineární model
24.C - 2006-02-28Grafické řešení lineárního modelu
25.C - 2006-03-07Lineární optimalizační model
26.C - 2006-03-14Lineární optimalizační model
27.C - 2006-03-21Lineární optimalizační model - rozbor výsledků, alternativní a suboptimální řešení, analýza citlivosti
28.C - 2006-04-04Dopravní model
29.C - 2006-04-11Dopravní model
30.C - 2006-04-18Vícekriteriální optimalizační modely
31.C - 2006-04-25Vícekriteriální analýza variant
32.C - 2006-05-09Rozhodovací modely
33.C - 2006-05-16Simulace
Příprava ke zkoušce
Pojmy - nejzákladnější pojmy formou rejstříku