Výpočetní systémy I.

1.P - 2003-10-03Úvod, informace, kódová slova
2.C - 2003-10-08Číselné soustavy, převody, informace, jednotky
3.P - 2003-10-10Redundance, Hammingova vzdálenost, čísla
4.C - 2003-10-15Hammingova vzdálenost, kódy, parita, SEC-DED kód
5.P - 2003-10-17Datové typy, Von Neumannova architektura, instrukce
6.C - 2003-10-22Uložení dat v počítači - znaky, čísla v pevné a pohyblivé řádové čárce
7.P - 2003-10-24Operační systém, logické instrukce
8.C - 2003-10-29Operace v doplňkovém kódu, uložení čísel s pohyblivou řádovou čárkou
9.P - 2003-10-31Vnější paměti a I/O zařízení
10.C - 2003-11-05Strojový kód, způsoby adresace, logické instrukce, masky
11.P - 2003-11-07Algoritmy a programy
12.C - 2003-11-12Algoritmus, strukturované algoritmy, vývojové diagramy a strukturogramy
13.P - 2003-11-14Strukturogramy, návrh algoritmu
14.C - 2003-11-19Návrhy algoritmů v plošných strukturogramech
15.P - 2003-11-21Od zadání úlohy k programu, příklady
16.C - 2003-11-26Přepis algoritmů do cvičného strojového kódu
17.C - 2003-10-03Komplexní příklad na algoritmy
18.P - 2003-12-05Principy operačních systémů
19.C - 2003-12-10Výkon procesoru, pevný a optický disk
20.P - 2003-12-12Kritické oblasti
21.C - 2004-01-07Vstupně-výstupní zařízení, operační systémy
22.P - 2004-01-09Přidělování paměti, virtuální paměť,
23.P - 2004-01-16Služby operačního systému, vyrovnávací paměť