Matematická statistika II.

1. P - 2006-10-02 Korelační a regresní analýza
2. P - 2006-10-09 Korelační a regresní analýza
3. C - 2006-10-11 Charakteristiky polohy a variability, intervalové odhady, testování statistických hypotéz
4. P - 2006-10-16 Korelační a regresní analýza
5. C - 2006-10-18 Seznámení s programem SAS 9.1
6. P - 2006-10-23 Korelační a regresní analýza, nelineární regresní modely
7. C - 2006-10-25 Testování statistických hypotéz - testy parametrické
8. P - 2006-10-30 Nelineární regresní modely,
9. C - 2006-11-01 Testování statistických hypotéz - testy parametrické vícevýběrové
10. P - 2006-11-06 Vícenásobná korelace a regrese
11. C - 2006-11-08 Testování statistických hypotéz - testy parametrické vícevýběrové, korelační a regresní analýza
12. P - 2006-11-13 Vícenásobná korelace a regrese
13. C - 2006-11-15 Korelační a regresní analýza
14. P - 2006-11-20 Vícenásobná korelace a regrese, analýza kategoriálních dat
15. C - 2006-11-22 Vícenásobná korelace a regrese
16. P - 2006-11-27 Analýza kategoriálních dat
17. P - 2006-12-04 Analýza časových řad
18. C - 2006-12-06 Analýza kvalitativních znaků
19. P - 2006-12-11 Analýza časových řad
20. C - 2006-12-13 Analýza časových řad
21. P - 2006-12-18 Analýza periodických časových řad
22. C - 2006-12-20 Rozbor zápočtového testu, analýza časových řad
23. C - 2007-01-03 Analýza časových řad
24. P - 2007-01-08 Metody konstrukce předpovědí časových řad
Semestrální projekt
Příprava ke zkoušce - základní pojmy formou rejstříku
Příprava ke zkoušce
Vzorce ke zkouškové písemce