Speciální fytotechnika

1.P - 2004-02-24Pěstování rostlin, rostlinná výroba, spotřeba potravin
2.C - 2004-02-26Moření osiva
3.P - 2004-03-02Přehled půdního fondu v ČR, plodiny a jejich skupiny
4.C - 2004-03-04Obilniny
5.P - 2004-03-09Travní porosty
6.C - 2004-03-11Obilniny, luskoviny
7.P - 2004-03-16Šlechtění a semenářství kulturních rostlin, odrůda, osivo a sadba
8.C - 2004-03-18Luskoviny
9.P - 2004-03-23Obilniny
10.C - 2004-03-25Olejniny
11.P - 2004-03-30Obilniny
12.C - 2004-04-01Bulevnaté okopaniny
13.P - 2004-04-06Chmel
14.C - 2004-04-08Přadné rostliny
15.P - 2004-04-13Krmiva, víceleté pícniny
16.C - 2004-04-15Hlíznaté okopaniny
17.P - 2004-04-20Chmel, přadné rostliny
18.C - 2004-04-22Chmel
19.C - 2004-05-13Jeteloviny
20.C - 2004-05-20Traviny
Poznávačka - klasy
Poznávačka - jeteloviny
Poznávačka - traviny
Příprava ke zkoušce
Varianty zkouškových testů

Semena