Statistická analýza dat

1. P - 2007-10-01 Analýza stavu a vývoje lidského faktoru v regionech, demografie.
2. P - 2007-10-08 Demografie, ekonomická aktivita obyvatelstva.
3. P - 2007-10-15 Ukazatele charakterizující životní úroveň obyvatelstva.
4. P - 2007-10-22 Vícerozměrné statistické metody.
5. P - 2007-11-05 Shluková analýza, diskriminační analýza, kanonická analýza, faktorová analýza.
6. P - 2007-11-12 Indexní analýza.
7. P - 2007-11-19 Indexní analýza.
8. P - 2007-11-26 Souhrnné indexy.
9. P - 2007-12-03 Dotazníkové šetření, asociační závislost.
10. C - 2007-12-04 Indexní analýza.
11. P - 2007-12-10 Kontingenční tabulky.
12. P - 2007-12-17 Metaanalýza.
13. C - 2007-12-18 Závislost kvalitativních znaků - asociační a kontingenční tabulky.
Semestrální práce.
Vzorce.