Management

1. C - 2008-10-03 Úvod
2. P - 2008-10-03 Management, manažer, manažerské funkce, manažerské role
3. P - 2008-10-10 Manžerské role, vědecké řízení
4. P - 2008-10-17 Funkce podniku, zájmové skupiny, organizaní struktury
5. P - 2008-10-23 Organizování, organizační struktury
6. P - 2008-10-31 Vnější prostředí organizace
7. P - 2008-11-07 Vnější prostředí organizace, alanýza vnitřního prostředí
8. P - 2008-11-14 Strategie
9. P - 2008-11-21 Strategie
10. P - 2008-12-12 Manažerské rozhodování
Příprava ke zkoušce - nejzákladnější teorie formou rejstříku