Softwarové aplikace metod operačního výzkumu

1. P - 2007-02-21 Základy projektového řízení.
2. C - 2007-02-23 Opakování - Metody operačního výzkumu a Systémová analýza a modelování.
3. P - 2007-02-28 Formalizační nástroje pro projektové řízení - síťový graf, lineární diagram - metoda CPM, PERT, GERT.
4. C - 2007-03-02 Metoda PERT.
5. P - 2007-03-07 Formalizační nástroje pro projektové řízení - síťový graf, lineární diagram - metoda MPM.
6. P - 2007-03-14 Software pro projektové řízení.
7. C - 2007-03-16 Metoda MPM, MS Project.
8. P - 2007-03-21 Správa zdrojů projektu a nákladová analýza.
9. C - 2007-03-23 Projekt - postup.
10. P - 2007-03-28 Sledování průběhu projektu, multiprojektování.
11. C - 2007-03-30 Časová, zdrojová a nákladová analýza.
12. P - 2007-04-04 Prezentace výsledků MS Projectu, Ace Project.
13. C - 2007-04-06 Zdrojový konflikt, tiskové sestavy.
14. P - 2007-04-11 Metamodelování, Solver (Řešitel).
15. C - 2007-04-13 Ace Project.
16. P - 2007-04-18 Lindo, Lingo, What's Best.
17. C - 2007-04-20 Solver (Řešitel).
Solver (Řešitel) - scan ze skript Základní metody operační analýzy.
Semestrální práce