Podnikové IS

1. P - 2008-02-18 Pojmy, informační systém,
2. P - 2008-03-03 Systém, podnikové informační systémy
3. C - 2008-03-03 Projekt
4. P - 2008-03-10 Od dat k informacím, teorie informace, informační systém, komponenty organizace a IS
5. P - 2008-03-17 Základní komponenty IS, informace potřebná na různých stupních řízení, strategický význam IS pro firmu
6. C - 2008-03-17 Projekt, informační systém
7. P - 2008-03-31 Architektura informačního systému z hlediska změny v rámci dané organizace
8. C - 2008-03-31 Projekt - obsah
9. P - 2008-04-07 Realizační etapy zavedení a prosazení informační koncepce organizace
10. P - 2008-04-14 Architektura IS, schéma, základní bloky, význam
11. C - 2008-04-14 Obhajoba projektu, zkouška
12. P - 2008-04-21 Architektura IS, TPS, typické bloky TPS
13. P - 2008-04-28 Audit IS/IT, vliv řízení iT na chování organizace
14. P - 2008-05-05 Web 2.0
15. P - 2008-05-12 Podnikové IS
Příprava ke zkoušce - nejzákladnější teorie formou rejstříku
Příprava ke zkoušce - tak nějak zpracované okruhy