Politologie

1. P - 2006-10-16 Úvod do politologie
2. P - 2006-10-30 Stát, prezidentský model dělby moci
3. C - 2006-11-01 Volby, volební systém
4. P - 2006-11-13 Prezidentský model dělby moci, parlamentní model dělby moci
5. C - 2006-11-15 Disproporcionalita, volební klauzule, forma kandidatury
6. P - 2006-11-27 Parlamentní model dělby moci, poloprezidentský model dělby moci
7. C - 2006-11-29 Struktura hlasu, volební formule,
8. P - 2006-12-11 Poloprezidentský model dělby moci
9. C - 2006-12-13 Poměrné volební formule
Příprava k zápočtové písemce - nejzákladnější pojmy formou rejstříku, přehled vzorečků