Filosofie

1.P - 2003-10-06Úvodní přednáška, co je to poznání
2.P - 2003-10-13Co je filosofie, jak vznikla
3.P - 2003-10-20Platónovo podobenství o jeskyni
4.P - 2003-11-03Celek jsoucí skutečností
5.P - 2003-11-10Teorie poznání, teorie pravdy
6.P - 2003-11-24Problematika poznání dle Descartese, věda
7.P - 2003-12-01Věda, přírodní a humanitní věci, člověk
7.P - 2003-12-08Filosofický pohled na společnost, filosofický pohled na stát
9.P - 2003-12-15Filosofický pohled na stát, filosofická etika
10.P - 2004-01-05Filosofická etika, otázky ke zkoušce
Příprava ke zkoušce