Prezentační techniky

1. P - 2007-02-21 Osnova předmětu.
2. C - 2007-02-23 Úvod do CorelDraw.
3. P - 2007-02-27 Prezentace, DTP, skenery.
4. C - 2007-03-02 CorelDraw - text.
5. P - 2007-03-07 Snímání předloh, PostScript, typografie a typometrie písma.
6. P - 2007-03-14 Typografie a typometrie písma.
7. C - 2007-03-16 CorelDraw - proměna, klonování, vrstvy.
8. P - 2007-03-21 Typografie a typometrie písma.
9. C - 2007-03-23 CorelDraw - duplikování, klonování, trvalá skupina, kopírování efektu, ořezová cesta.
10. P - 2007-03-28 Teorie barev a barevných modelů.
11. C - 2007-03-30 PhotoPaint.
12. P - 2007-04-04 Teorie barev a barevných modelů.
13. C - 2007-04-06 PhotoPaint - duotón, animace.
14. P - 2007-04-11 Navrhování prezentací, korektury.
15. C - 2007-04-13 PowerPoint - animace diagramu a grafu.
Příprava ke zkoušce - základní pojmy formou rejstříku