Algoritmizace

1.P - 2004-10-04Algoritmus, postupy
2.P - 2004-10-11Příklady algoritmů
3.C - 2004-10-15Příklady algoritmů
4.P - 2004-10-18Jazyk C, vývoj programu, funkce, proměnné, jména, operátory...
5.C - 2004-10-22Příklady algoritmů a DÚ na příští (volný) pátek
6.P - 2004-10-25Datové typy, celočíselné typy, pointry
7.P - 2004-11-01Řídící struktury
8.C - 2004-11-05Základy C - od RNDr. Dagmar Brechlerové
9.P - 2004-11-08Operátory a výrazy
10.C - 2004-11-12Skalární datové typy - od RNDr. Dagmar Brechlerové
11.P - 2004-11-15Algoritmy, rekurze
12.C - 2004-11-19Řídící struktury - od RNDr. Dagmar Brechlerové
13.P - 2004-11-22Pole, pointry
14.C - 2004-11-26Operátory a výrazy - od RNDr. Dagmar Brechlerové
15.C - 2004-12-03Pole a pointry - od RNDr. Dagmar Brechlerové
16.C - 2004-12-10Paměťové třídy - od RNDr. Dagmar Brechlerové
17.C - 2004-12-17Struktury a uniony - od RNDr. Dagmar Brechlerové
Prográmky - zadání příkladů k zápočtu - od RNDr. Dagmar Brechlerové
Příklady algoritmů k zápočtové písemce - správnost řešení neověřena!!!
Varianty starších zápočtových písemkek - správnost řešení neověřena!!!