Účetnictví

účetnictví
1.Charakteristika účetnictví
2.Právní úprava účetnictví
3.Účetní doklady
4.Jednoduché účetnictví
5.Podvojné účetnictví
6.Rozvaha
7.Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek
8.Účtová třída 1 - Zásoby
9.Účtová třída 2 - Finanční účty
10.Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
11.Účtování mezd
12.Účtování daní a dotací
13.Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
14.Účtová třída 5 - Náklady
15.Účtová třída 6 - Výnosy
16.Účetní uzávěrka a závěrka
17.Inventarizace
18.Hospodářský výsledek
19.Vnitropodnikové účetnictví
20.Kalkulace
Komplexní příklad 1.
Komplexní příklad 2.