Hodnocení jakosti IS

1. P - 2009-02-19 Kvalita, požadavky a potřeby, vnitřní a vnější kvalita, kvalita užití
2. P - 2009-02-26 Normy
3. P - 2009-03-05 Úvod do systému řízení bezpečnosti informací ISO/IEC 27001:2500
4. P - 2009-03-12 Měření
5. P - 2009-03-26 Model kvality
6. P - 2009-04-02 Projekční složitost softwaru
7. P - 2009-04-09 Míry pro softwarové inženýrství, dopady softwarových měr na řízení projektu
8. P - 2009-04-16 Dopady softwarových měr na řízení projektu
Příprava - příprava ke zkoušce podle skript ještě doplněná ze skript a přednášek