Systémová analýza a modelování

1. P - 2006-10-02 Systémový trojúhelník, procesy, prvky systému
2. C - 2006-10-04 Systémový trojúhelník
3. P - 2006-10-09 Systém, proměnné
4. C - 2006-10-11 Návrh systému
5. P - 2006-10-16 Distribuční úlohy
6. C - 2006-10-25 Návrh systému, simplex
7. P - 2006-10-30 Leontievova matice, první a druhý strukturální vztah, speciální úlohy přiřazovacího problému
8. C - 2006-11-01 Alternativní a suboptimální řešení, analýza citlivosti
9. P - 2006-11-06 Přiřazovací problém
10. P - 2006-11-13 Teorie stochastických procesů, hromadné obsluhy a front
11. C - 2006-11-15 Návrh systému
12. P - 2006-11-20 Teorie síťové analýzy a síťových grafů
13. P - 2006-11-27 Časová analýza v sítích, faktorová analýza, alternativní formy zobrazení
14. P - 2006-12-04 Stochastické sítě, úvod do teorie stochastických procesů
15. C - 2006-12-06 Strukturální analýza, input-output modely
16. P - 2006-12-11 Úvod do teorie stochastických procesů
17. P - 2006-12-18 Simulace
18. C - 2006-12-20 Strukturní analýza
19. C - 2007-01-03 Síťové grafy, projektové plánování - metoda CPM a PERT
20. P - 2007-01-08 Opakování
21. C - 2006-01-10 Markovské řetězce, stavy procesů
Semestrální projekt
Příprava ke zkoušce - základní pojmy formou rejstříku
Otázky z webu www.sam.webzdarma.cz