Systémová integrace

1. P - 2008-10-03 Pojmy, integrace, integrátor
2. P - 2008-10-10 Informační systém, ERP
3. P - 2008-10-17 Řízení vztahů se zákazníky, customer intelligence, řízení podnikového obsahu
4. P - 2008-10-23 Kvalita
5. P - 2008-10-31 Informatické zákony, bezpečnost
6. P - 2008-11-06 Projekt, životní cyklus, strategie, SWOT analýza, katalog uživatelských požadavků
7. P - 2008-11-21 Vývoj IS, podniková informatika, outsourcing
8. P - 2008-12-12 Projekt IS
Příprava ke zkoušce - nejzákladnější teorie formou rejstříku