Prognostické metody

1. P - 2009-02-19 Úvod do prognostiky, vymezení prognostiky a klasifikace prognóz, typologie prognostických metod
2. P - 2009-02-26 Vlastnosti časových řad, trendové funkce a prognózování, prognózy z modelů časových řad - ARIMA modely
3. C - 2009-02-26 Obsah projektu, ekonomický model cenové transmise v zemědělsko-potravinářské vertikále
4. P - 2009-03-05 Prognózy z modelů časových řad - ARIMA modely
5. P - 2009-03-12 Prognózy z modelů časových řad - ARIMA modely, další vybrané problémy prognóz z časových řad
6. C - 2009-03-13 Detekce sezónní složky, elementární analýza časové řady, trendová funkce, ARIMA
7. P - 2009-03-26 Metody s nízkými náklady, EWMA, testy jednotkového kořene
8. C - 2009-03-26 ARIMA, ACF, PACF
9. P - 2009-04-02 Testy jednotkového kořene, ekonometrické modely, ADL model
10. P - 2009-04-09 Model ADL
11. C - 2009-04-09 Model ADL
12. P - 2009-04-16 Model ADL, chyba prognózy, RMSFE, VAR model, ortogonalizace reziduí
13. C - 2009-04-16 Model ADL, model VAR
14. P - 2009-04-23 Ortogonalizace reziduí, impulse-response analýza, kointegrační analýza, VECM, specific to general modelling
Příprava ke zkoušce - základní pojmy formou rejstříku, vzorce a (asi ne správné) rovnice modelů