Základy právních nauk

1. P - 2007-02-21 Historie, právní systémy, dualismus práva, právní řád.
2. C - 2007-02-22 Základní pojmy.
3. P - 2007-02-28 Pravidla chování, prameny práva, právní normy, právní vztah
4. P - 2007-03-07 Lhůty.
5. C - 2007-03-08 Dědické právo.
6. P - 2007-03-14 Ústavní právo
7. C - 2007-03-15 Základní pojmy.
8. P - 2007-03-21 Občanské právo.
9. C - 2007-03-22 Trestní právo
10. P - 2007-03-28 Občanské právo - spoluvlastnictví, dědění.
11. C - 2007-03-29 Trestní právo.
12 P - 2007-04-04 Závazky
13. C - 2007-04-05 Pracovní právo, správní právo.
14. P - 2007-04-11 Pracovní právo.
15. C - 2007-04-12 Smlouvy v občanském zákoníku.
16. P - 2007-04-18 Pracovní právo.
17. C - 2007-04-19 Proces uzavírání smluv
Semestrání práce na zápočet - Rozbor problematického ustanovení Listiny základních práv a svobod.
Příprava ke zkoušce - základní pojmy formou rejstříku