Ekonomika agrárního sektoru

1. P - 2006-10-03 Osnova, ekonomická reforma v agrárním sekotoru
2. C - 2006-10-03 Osnova
3. P - 2006-10-10 Ekonomická reforma v agrárním sektoru, postavení agrárního sektoru v rámci národní ekonomiky
4. C - 2006-10-10 Agrární struktura v ČR ve srovnání s ostatními státy EU
5. P - 2006-10-17 Postavení agrárního sektoru v rámci národní ekonomiky, výrobní faktor půda
6. C - 2006-10-17 Agrární struktura v ČR ve srovnání s ostatními státy EU, agrární zahraniční obchod
7. P - 2006-10-24 Výrobní faktor půda, výrobní faktor práce
8. C - 2006-10-24 Výrobní faktor půda
9. P - 2006-10-31 Výrobní faktor práce, výrobní faktor kapitál
10. C - 2006-10-31 Výrobní faktor práce
11. P - 2006-11-07 Ekonomické kategorie v agrárním sektoru - kategorie nákladů
12. C - 2006-11-07 Investice a investiční rozhodování
13. P - 2006-11-14 Ekonomické kategorie v agrárním sektoru - kategorie naturálních a hodnotových výsledků
14. C - 2006-11-14 První zápočtový test
15. P - 2006-11-21 Ekonomické kategorie v agrárním sektoru - hospodářský výsledek
16. C - 2006-11-21 Kalkulační metody v zemědělství
17. P - 2006-11-28 Ekonomické kategorie v agrárním sektoru - hospodářský výsledek, ekonomické indikátory
18. C - 2006-11-28 Kalkulační metody v zemědělství, výkaz zisku a ztrát
19. P - 2006-12-05 Ekonomické kategorie v agrárním sektoru - ekonomické indikátory, cenový mechanismus v agrárním sektoru
20. C - 2006-12-05 Výkaz zisku a ztrát, základní ekonomické ukazatele
21. P - 2006-12-12 Společná zemědělská politika
22. C - 2006-12-12 Výkaz zisku a ztrát
23. P - 2006-12-19 Strukturální politika v zemědělství
24. C - 2006-12-19 Výkaz zisku a ztrát
25. P - 2007-01-09 Dotační politika v agrárním sektoru
Příprava k 1. zápočtovému testu - základní pojmy formou rejstříku, přehled vzorečků
Příprava k 2. zápočtovému testu - základní pojmy formou rejstříku, přehled vzorečků
Příprava ke zkoušce - základní pojmy formou rejstříku, přehled vzorečků