Obecná ekonomie I.

1.P - 2004-09-29Ekonomie - pojmy, principy
2.C - 2004-10-04Funkce ceny, poptávka, statky méněcenné, normální a ostatní, substituty a komplementy, funkce poptávky, cenová elasticita poptávky
3.P - 2004-10-06Užitek, poptávka, spotřebitelské preference, indiferenční křivka, mezní míra substituce, statky
4.C - 2004-10-11Mezní užitek, funkce poptávky, funkce užitku, oscilace, cenová elasticita poptávky
5.P - 2004-10-13Možnosti spotřebitele, model dvou statků, rozpočtová přímka, rozpočtové omezení, rovnováha spotřebitele,
6.C - 2004-10-18Příklady, efekt
7.P - 2004-10-20Rovnováha spotřebitele, odvozování křivek, Giffenovy statky
8.C - 2004-10-25Příklady
9.P - 2004-10-27Teorie firmy a struktura trhu - pojmy, vznik firmy, rozdělení firem, zisk, náklady, model fungování firmy; teorie produkce a produkční činnost - produkční a jednofaktorová funkce, celkový, průměrný a mezní produkt,
10.C - 2004-11-01Elasticita poptáky, důchodový a substituční efe, teorie firmykt
11.P - 2004-11-03Produkční funkce, izokvanta, náklady v krátkém a dlouhém období, izokosta
12.C - 2004-11-08Příklady
13.P - 2004-11-10Konkurence, dokonalá a nedokonalá konkurence, marginální a průměrný příjem
14.C - 2004-11-15Příklady, dokonalá konkurence
15.C - 2004-11-22Dlouhé období, výnosy z rozsahu
16.P - 2004-11-24Klesající a rostoucí cena, určení nabídky ve firmě, náklady dlouhého období
17.C - 2004-11-29Nedokonalá konkurence
18.P - 2004-12-01Monopol, rozdílová a marginální metoda, cenová diskriminace, alokační efektivnost
19.C - 2004-12-05Nedokonalá konkurence, dlouhé a krátké období
20.P - 2004-12-08Monopolistická konkurence, maximalizace zisku, reakční a nákladové křivky
21.C - 2004-12-13Kardinalistická a ordinalistická verze teorie užitku, monopolistická konkurence, monopol
22.P - 2004-12-15Oligopol, kartel, Cournotův a Stacklebergův model, model cenové funkce, zlomená křivka
23.C - 2005-01-10Výrobní faktory
24.C - 2005-10-04Základní pojmy
25.P - 2005-10-06Základní pojmy, historie, užitek
26.C - 2005-10-11Poptávka, nabídka, tržní rovnováha
27.C - 2005-10-18Elasticita poptávky a nabídky
28.P - 2005-10-20Užitek, indiferenční křivky
29.C - 2005-10-25Elasticita nabídky, rovnováha, užitek
30.P - 2005-10-27Rozpočtové omezení, odvození poptávky, substituční a důchodový efekt
31.C - 2005-11-01Užitek, ordinalistická teorie užitku
32.P - 2005-11-03Substituční a důchodový efekt,
33.C - 2005-11-08Kardinalistická teorie užitku, substituční a důchodový efekt
34.P - 2005-11-10Poptávka, přebytek spoteřbitele, cenová a důchodová spotřební křivka, chování firmy, produkční funkce
35.C - 2005-11-15Substituční a důchodový efekt - grafy a statistický rozklad
36.C - 2005-11-22Produkční funkce, izokvanta, izokosta
37.P - 2005-11-24Produkční funkce v krátkém a dlouhém období
38.C - 2005-11-29Produkční a nákladová funkce
39.P - 2005-12-01Nákladová funkce v krátkém a dlouhém období, příjmy firmy
40.C - 2005-12-06Dokonale konkurenční prostředí
41.P - 2005-12-08Dokonale konkurenční prostředí
42.C - 2005-12-13Dokonale konkurenční prostředí, nedokonale konkurenční prostředí - monopol
43.P - 2005-12-15Nedokonale konkurenční prostředí - monopolistitcká konkurence, oligopol
44.C - 2005-12-20Nedokonale konkurenční prostředí - monopol
45.C - 2006-01-03Nedokonale konkurenční prostředí - oligopol, monopolistická konkurence
46.P - 2006-01-05Výrobní faktory, nedokonale konkurenční prostředí - monopol
47.C - 2006-01-10Výrobní faktory
48.P - 2006-01-12Cenová diskriminace
Příprava ke zkoušce - aneb co mi stačilo na trojku...
Přehled vzorců