Matematická statistika I.

1. C - 2005-03-03 Třídění statistických dat, charakteristiky (polohy)
2. C - 2005-03-10 Charakteristiky polohy a variability
3. C - 2005-03-17 Charakteristiky variability
4. C - 2005-03-24 Intervalové odhady
5. C - 2005-03-31 Intervalové odhady
6. C - 2005-04-07 Intervalové odhady, testování statistických hypotéz
7. C - 2005-04-14 Testování statistických hypotézn - testy parametrické jednovýběrové a dvouvýběrové
8. C - 2005-04-21 Testování statistických hypotéz - testy parametrické dvouvýběrové
9. C - 2005-04-28 Testování statistických hypotéz - testy parametrické vícevýběrové
10. C - 2005-05-05 Testování statistických hypotéz - testy neparametrické (klasické)
11. C - 2005-05-12 Testování statistických hypotéz - testy neparametrické (klasické, mnohonásobné porovnávání, testy dobré shody)