Ekonometrie

1. C - 2008-02-18 Matematika, statistika
2. P - 2008-02-18 Úvod do ekonometrie
3. C - 2008-02-25 Konstrukce ekonomického modelu
4. P - 2008-02-25 Konstrukce ekonometrického modelu, forma ekonometrického modelu
5. C - 2008-03-03 Konstrukce ekonomického modelu, klasifikace ekonometrických modelů
6. P - 2008-03-03 Strukturální a redukovaná forma ekonometrického modelu, ekonometrický model - klasifikace a identifikace, běžná metoda nejmenších čtverců
7. C - 2008-03-10 Převod mezi strukturálním a redukovaným tvarem, identifikace strukturálního tvaru
8. P - 2008-03-10 Běžná metoda nejmenších čtverců, dvoustupňová metoda nejmenších čtverců,
9. C - 2008-03-17 Běžná metoda nejmenších čtverců, dvoustupňová metoda nejmenších čtverců
10. C - 2008-03-17 Dvoustupňová metoda nejmenších čtverců - výpočty
11. P - 2008-03-17 Metoda minimalizace poměru rozptylů, verifikace ekonometrického modelu, předpoklady lineárního regresního modelu
12. C - 2008-03-31 Metoda minimalizace poměru rozptylů
13. C - 2008-03-31 Metoda minimalizace poměru rozptylů - výpočty
14. P - 2008-03-31 Statistické ověření modelu, spotřební funkce, koeficienty pružnosti
15. C - 2008-04-07 Ověřování výsledků ekonometrického modelu a testování závislosti
16. C - 2008-04-07 Testování statistické významnosti strukturálních parametrů a těsnsoti závislosti - výpočty
17. P - 2008-04-07 Časové řady, spotřební funkce, Engelovy funkce, Tornquistovy funkce, jednorovnicové modely agregátní poptávky a finální spotřeby obyvatelstva, výrobkové simultánní modely
18. C - 2008-04-14 Poptávková funkce
19. P - 2008-04-14 Výrobkové simultánní modely, produkční funkce - vztahy, charakteristiky
20. C - 2008-04-21 Nelineární funkce, Tornquistovy funkce
21. P - 2008-04-21 Spotřební funkce, produkční funkce, racionální a neracionální stadia produkční funkce, stínová (implicitní) cena faktoru, charakteristiky dvoufaktorových funkcí, vztahy mezi činiteli výroby
22. C - 2008-04-28 Jednofaktorová pordukční funkce
23. P - 2008-04-28 Faktorová funkce,
24. C - 2008-05-05 Nákladová funkce, dvoufaktorová produkční funkce
25. P - 2008-05-05 Nákladová funkce, modelování zemědělsko-potravinářského trhu
26. C - 2008-05-12 Dvoufaktorová produkční funkce, mezní míra záměny faktoru, izonákladová funkce, vztahy mezi výrobky a odvětvími
27. P - 2008-05-12 Komplexní ekonometrické modely, makroekonomické modely zemědělství, ekonometrické prognózy
28. C - 2008-05-19 Prognózování - zadání
29. C - 2008-05-19 Prognózování
30. C - 2008-05-19 Prognózování - výpočty
31. P - 2008-05-19 Prognostické modely,
Semestrální práce
Příprava ke zkoušce - nejzákladnější teorie formou rejstříku
Vzorce