Teorie účetnictví

1. P - 2006-10-04 Základní pojmy, rozvaha.
2. P - 2006-10-09 Rozvaha, vliv hospodářských operací na rozvahové položky, účet.
3. C - 2006-10-09 Rozvaha.
4. P - 2006-10-16 Vztah účtů v rozvaze, uzávěrka účtů.
5. C - 2006-10-16 Účetní operace, zápis na účty, konečný účet rozvažný.
6. P - 2006-10-23 Uzávěrka účtů, účetní uzávěrka a závěrka, vztah rozvahy a výsledovky, výsledovka, externí provozní náklady.
7. C - 2006-10-23 Účetní závěrka a závěrka, účetní operace.
8. P - 2006-10-30 Externí provozní náklady.
9. P - 2006-11-06 Externí provzní výnosy, externí finanční náklady.
10. C - 2006-11-06 Peníze na cestě, odpisy, DPH
11. P - 2006-10-13 Externí finanční náklady.
12. C - 2006-10-13 Účtování mezd.
13. P - 2006-11-20 Externí finanční náklady, externí finanční výnosy.
14. C - 2006-11-20 Účtování o zásobách.
15. P - 2006-11-27 Externí finanční výnosy, mimořádné náklady.
16. P - 2006-12-04 Mimořádné náklady, mimořádné výnosy, rekapitulace účtování nákladů a výnosů.
17. C - 2006-12-04 Účtování o zásobách - způsob B, vlastní zásoby.
18. P - 2006-12-11 Účtování k 1.1. - zisk, ztráta, obecné zásady pro účtování nákladů a výnosů.
19. C - 2006-12-11 Mínusové konečné stavy, změna stavu, zásoby nakoupené a vlastní.
20. P - 2006-12-18 Obecné zásady pro účtování nákladů a výnosů, třídění účtů.
21. C - 2006-12-18 Kurzové zisky a ztráty, časové rozlišení nákladů a výnosů.
22. P - 2007-01-08 Třídění účtů, účetní systémy.