Strategický marketing

1. P - 2007-10-04 Koncept jádra marketingu, historické milníky ve vývoji marketingové filozofie (koncepce marketingového řízení).
2. C - 2007-10-16 Setřiďování pojmů logicky spolu souvisejících.
3. P - 2007-10-18 Strategické plánování, marketingový informační systém.
4. P - 2007-11-01 Marketingový informační systém.
5. P - 2007-11-15 Marketingové vnější prostředí a jeho vliv na podnik, spotřebitel jako černá skříňka, cílený marketing (proces STP).
6. P - 2007-11-29 Cílený marketing (proces STP), marketingový mix, produkt.
7. P - 2007-12-13 Životní cyklus výrobku.
8. P - 2008-01-03 Cena, distribuce, marketingová komunikace (propagace).
Semestrální práce.
Příprava ke zkoušce - základní teorie formou rejstříku.

Podkladem přednášek jsou materiály ing. Lucie Vokáčové, přednášky jsou doplněné o mé poznámky.